قبلی

اهداف و ماموریت ها

ماموریت سازمان

سازمان مدیریت صنعتی، با پشتوانه بیش از ۵۰ سال حضور مؤثر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور و پشتکار فراوان در حوزه های آموزشی، مشاوره ای و پژوهشی ماموریت خود را کمک به توسعه ظرفیت مدیریت و تحول و بهسازی سازمان ها و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق مشاوره، آموزش و تحقیق می داند و می کوشد تا راهبران بخش کسب و کار را در هر اندازه ای از حجم فعالیت، برای حضور در شرایط پیشِ رو یاری رساند. همچنین به بنگاه های اقتصادی کشور در زمینه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات مؤثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک کند و دانش نظری و مهارت های مورد نیاز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد و همینطور به مـدیران و سیاستگذاران در تشخیص مسائل و چالشهای پیشِ رو و انتخاب راهبردها از طریق مشاوره و پژوهش یاری رساند.

ماموریت سازمان
ماموریت سازمان
ماموریت سازمان

اهداف سازمان

  • کمک به سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم ها و روشهای مدیریت
  • افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی
  • کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیداکردن کمبود‌ها و تنگناهای اجرایی طرح ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله های مدیریت
اهداف سازمان

مفهوم نام و آرم سازمان مدیریت صنعتی

مفهوم نام سازمان مدیریت صنعتی به چه معناست؟

در نگاه اول ممکن است این نام چنین القا کند که سازمان مدیریت صنعتی خدمات خود را فقط به بخش صنعت و بنگاه های صنعتی ارائه می دهد. اما فلسفه ایجاد این سازمان، بعنوان یک هسته بومی گسترش دستاوردهای مدیریت علمی بوده است. یعنی مدیریت برخاسته از صنعت و به عبارتی دیگر مدیریت نوین را در سه عرصه مشاوره، آموزش و تحقیق مدیریت به کار گیرد و با توجه به ویژگی های بومی کشورمان تا حد امکان این یافته های علمی را آنچنان با نیازهای خاص موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی منطبق سازد، بطوریکه که در عمل به راندمان و کارایی و بهره وری آنها کمک کند. در نگاه بعدی بررسی طیف وسیع مشتریان سازمان و خدمات ارائه شده به آنها در طی بیش از چهل سال گذشته، نشانگر این واقعیت است که در میان استفاده کنندگان از خدمات سازمان، وزارتخانه های مهم مانند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی وجود دارد. همچنین سازمان‌ها و موسسات و مجتمع های بزرگ صنعتی و خدماتی دولتی تا شرکت های تولیدی، صنعتی و خدماتی بخش خصوصی نیز دراین شمار قرار دارند، از اینرو سازمان تلاش دارد تا بعنوان یک عامل تغییر در راه بهبود سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی بخش‌های دولتی و خصوصی در سطح خرد و کلان ایفاگر نقشی بالنده و سازنده باشد.

آرم سازمان مدیریت صنعتی

آرم سازمان مدیریت صنعتی در واقع مهری است تاریخی که بر روی سفال های کشف شده در دشت لوت کرمان و در آثار بر جای مانده از بنای باستانی «هبیج» نقش بسته بود. مهم ترین نکته ای که در مورد مردمان این ناحیه می توان ذکر کرد آن است که علیرغم اینکه به تعداد دفعات مکرر در معرض تاخت و تاز اقوام مختلف قرار داشته اند، در باقیمانده های تمدن آنها نشانه ای از «اسلحه» یافت نشد و شاید بتواند نشانه خوبی از خوی و پیشه این مردمان صلح جو و دانش دوست باشد.